TÄVLINGAR

ÖPSSK kommer under året att anordna eller vara medarrangör av följande tävlingar.

2019-11-02     

Mörkerfält
Slätten, banfält och klubben är arrangör!

Svenska pistolskytteförbundets skjutprogram för Nationella tävlingar.

Svenska sportskytteförbundets skjutprogram för sportskytte tävlingar.