TÄVLINGAR

ÖPSSK kommer under året att anordna eller vara medarrangör av följande tävlingar.

2018-09-02     

Örebrotäffen
Lindesberg, klubben är medarrangör! Anmälan på orebrokretsen.se

Svenska pistolskytteförbundets skjutprogram för Nationella tävlingar.

Svenska sportskytteförbundets skjutprogram för sportskytte tävlingar.