TÄVLINGAR

ÖPSSK kommer under året att anordna eller vara medarrangör av följande tävlingar.

2020-09-26     

Kretsmästerskap C fält
Föranmälan senast 23:e september. Skriv önskemål om sen/tidig starttid. Skyttarna kommer starta fyra och fyra utspritt över dagen.Startlista presenteras den 24:e.
OBS Förskottsinbetalninng till pg, se inbjudan
Anmälan till Kretsmästerskap C fält
Anmälda skyttar till Kretsmästerskap C fält

2020-10-04     

Kretsmästerskap Milsnabb C och B
OBS Föranmälan och betalning via Öpssks PG. Se inbjudan
Anmälan till Kretsmästerskap Milsnabb C och B
Anmälda skyttar till Kretsmästerskap Milsnabb C och B

Svenska pistolskytteförbundets skjutprogram för Nationella tävlingar.

Svenska sportskytteförbundets skjutprogram för sportskytte tävlingar.