TÄVLINGAR

ÖPSSK kommer under året att anordna eller vara medarrangör av följande tävlingar.

2018-12-15     

Skinksjutningen
Klubbens skyttar hälsas välkomna!

Svenska pistolskytteförbundets skjutprogram för Nationella tävlingar.

Svenska sportskytteförbundets skjutprogram för sportskytte tävlingar.