NU ÅKER VI PÅ TÄVLING

ÖPSSKs skyttar åker på tävling nästan varje helg. Vill du hänga med? Hör av dig till kontaktpersonen för aktuell tävling för ev gemensam anmälan samt bestämma om samåkning.
Om du har GPS-navigator finns en lista med GPS-positioner till ett antal skjutbanor.

Vill du få någon mer tävling inlagd? Hör av dig till Jan Jorsäter

Planerade Klubbmästerskap under året.

2020-09-26     

Kretsmästerskap C fält. Kontaktperson: Daniel Jander
Föranmälan senast 23:e september. Skriv önskemål om sen/tidig starttid. Skyttarna kommer starta fyra och fyra utspritt över dagen.Startlista presenteras den 24:e.
OBS Förskottsinbetalninng till pg, se inbjudan
Anmälan till Kretsmästerskap C fält
Anmälda skyttar till Kretsmästerskap C fält

2020-09-26     

Sensommarfält. Kontaktperson: Svante Carlsson
Fältskytte i Mariestad Anmälan görs på nätet

2020-09-27     

Hemortens banor. Kontaktperson: Elisabet Magnusson
Vi som anmält oss skjuter Hemortensbanor kl. 10.00 och de som är på plats utser kontrollant och skjutledare.
Instruktioner, skjutkort och kontrollappar ligger i ett kuvert i automatikskåpet. Lägg tillbaka ifyllda skjutkort i kuvertet.

2020-10-04     

Kretsmästerskap Milsnabb C och B. Kontaktperson: Jan Jorsäter
OBS Föranmälan och betalning via Öpssks PG. Se inbjudan
Anmälan till Kretsmästerskap Milsnabb C och B
Anmälda skyttar till Kretsmästerskap Milsnabb C och B

2020-10-10     

Höstfälten. Kontaktperson: Svante Carlsson