STYRELSEN

ÖPSSK styrelse för verksamhetsåret ser ut så är:


Ordförande:

Thomas Engman

Vice Ordf.:

Martina Hallblom

Sekreterare:

Filip Eriksson

TävlingsSekreterare:

P-O Andersson

Kassör:

Amie Blomér

Ledamot:

Peter Huss

Ledamot:

Mikael Holm

Suppleant:

Anders Edman

Suppleant:

Daniel Jander